HUIDIGE PAGINA: NIEUWS

Ministerie blokkeert collectief onderzoek akkerbouw


Door Martijn Lamberts, 31-01-17 om 19:53


Het ministerie van Economische Zaken weigert halsstarrig mee te werken aan een pragmatische uitvoering van de financiering van het collectieve onderzoek voor de akkerbouwsector.

LTO Nederland, NAV (Nederlandse Akkerbouwvakbond), NAJK en BO Akkerbouw melden in een gezamenlijke persverklaring dat ze hierover uitermate teleurgesteld zijn. EZ roept op tot meer onderzoek vanuit de sectoren zelf en geeft daarvoor zelfs een verbindend verklaring. Echter volgens de organisaties is dat een wassen neus als geen bruikbare gegevens worden verstrekt om heffingen op te leggen.

Het voorstel van BO Akkerbouw is om RVO bij de gecombineerde opgave aan akkerbouwers de mogelijkheid te laten geven een vinkje te zetten voor het vrijgeven van gegevens. Minister Kamp wil dit niet en vindt verstrekken van de KvK-nummers van akkerbouwers aan de BO Akkerbouw voldoende is.

Duurder en omslachtiger
De telersorganisaties vinden dat EZ voorbij gaat aan het feit dat heffingen via de KvK-nummers veel duurder is en omslachtiger. Dit is in strijd met de gedachte achter de nieuwe verbindend verklaring en geeft geen zicht op volledige en correcte gegevens betreffende het areaal waarop de heffingen worden gebaseerd.

De BO Akkerbouw heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt aan een breed gedragen onderzoeksprogramma voor de sector, stellen LTO, NAV en NAJK. Wanneer geen pragmatische oplossing wordt geboden zal de BO Akkerbouw de stekker uit dit programma moeten trekken en haar medewerking aan de topsectoragenda's moeten beŰindigen.

Vooraanstaande positie
De organisaties wijzen er in hun verklaring fijntjes op dat de Nederlandse akkerbouw daarmee haar vooraanstaande positie in de wereld dreigt te verliezen. 'Dit is geheel in strijd met de oproep van het ministerie dat innovatie nodig is om de voorsprong te behouden en dat de sectoren zelf onderzoek moeten opzetten. Wij roepen dan ook het Ministerie en de Tweede Kamer op om alsnog met grote spoed deze situatie te herzien', aldus LTO, NAV en NAJK.

Bron: Nieuwe Oogst


Reacties

0 reactiesReageren


Naam:
E-mail:
 
Reactie: